Wij zijn zelf de verandering…

Opgesloten in een piramide
Peter Toonen

Van een gesloten piramide naar een open cirkel
Wij zijn zelf de verandering…

Deze lezing gaat over de ontwikkeling van de mens in de afgelopen 13.000 jaar. Gebaseerd op
het succesvolle boek Opgesloten in een Piramide, neemt Peter Toonen je mee door 13.000 jaar
geschiedenis, op een manier die wezenlijk anders is dan we gewend zijn uit onze
‘gestandaardiseerde’ geschiedenisboeken. Peter presenteert met dit werk ‘een alternatief
geschiedenisverhaal’ waarbij hij dwarsverbanden en verbindingen in kaart brengt die een heel
ander licht werpen op ‘onze geschiedenis’ en herkomst.
Peter laat zien dat de afgelopen 13.000 jaar geschiedenis van de mensheid niet primair een
evolutieverhaal is over mensen die vanuit een overlevingsdrang steeds krachtigere en verfijndere
technologieën en samenwerkingsverbanden ontwikkelden, maar dat het vooral een verhaal is dat
zich ontvouwt in reactie op externe impulsen van een religieuze aard waarover in onze standaard
geschiedenisboeken niet of nauwelijks wordt geschreven.
De koers en het verloop van onze geschiedenis (b)lijken in hoge mate bepaald en beïnvloed te
zijn door essentiële impulsen waarvan de aard en herkomst de nodige vragen oproepen en die
geresulteerd hebben in het ontstaan van maatschappelijke piramidale structuren die de
mensheid tot slaaf (b)lijken te maken. Steeds meer mensen realiseren zich deze jaren dat er in
onze wereld krachten actief zijn die mensen beperken, tegenwerken, in hun kracht en potentieel
ondermijnen en ‘gevangen’ lijken te houden in een soort kunstmatige matrix.
We zijn als mensen niet alleen schepsels maar ook scheppers op deze planeet.
Zijn we in staat en bereid de verantwoordelijkheid voor onze scheppingen en aard werkelijk zelf
te dragen, of blijven we steken in oude patronen waarin iets of iemand ‘buiten ons’ en ‘boven ons’
alles voor ons regelt?

spreker:                   Peter Toonen
datum, tijd:            wo 19 februari 2020, 19:30 – 22:00u
plaats:                     Bibliotheek Bergen

toegang:                 12,- inclusief koffie en thee
nadere info/
aanmelden:           KLIK HIER  of bel 06 – 11 62 94 03

Zie voor een uitgebreid interview met Peter onderstaande website:
www.wanttoknow.nl/overige/peter-toonen-opgesloten-in-een-piramide-15-vragen
www.peter-toonen.nl